Застраховка на жилище или имот, каква да изберем?

Застраховка на жилище или имот, каква да изберем? Защо да застраховаме дома си?

Независимо дали купувате ново жилище, вашият дом е един от най-ценните активи, които притежавате. Застраховката на жилище помага да защитите тази своя инвестиция, осигурявайки си спокойствие от което имате нужда.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в oбщите условия на застраховката. Важно е да запомните, че при щета не бива да отстранявате повредите преди огледа.

Можете да застраховате жилището си и имуществото в него срещу кражба, пожар, земетресение, природни бедствия, щети от измокряне при ВиК аварии, наводнения, причинени от съседи, токов удар, късо съединение и т.н.

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида на  имуществото, договорената застрахователна сума обикновенно се определя от вас, населеното място, в което се намира застрахованото имущество, и избраната комбинация или пакет от покрити рискове.

По условията на застраховката могат да се застраховат апартаменти, къщи, сгради и постройки от определен тип – гаражи, плевни, оранжерии, обори, огради, порти, външни площадки, плочници и други.

Ипотекиран имот също може да бъде застрахован. В случай, че застраховката  е в полза на банката, има определени условия при сключване на полицата.

zastrahovka imot

Ползи от жилищната застраховка

1. Природни бедствия

Природните бедствия се случват неочаквано и понякога са катастрофални. Със застраховката на имота вие защитавате стойността на вашия дом и вещи, ако възникнат бедствия като пожари, земетресения и наводнения.

2. Влизане с взлом и кражба

Изключително неприятно е да разбереш, че някой е нахлул в дома ти и е откраднал ценностите ти. Трудно е човек да си представи загубата на скъпи вещи, за които е работил усилено и спестявал дълго време. Добрата застрахователна полица ще покрие кражбата на вещи и всички произтичащи от нея щети.

3. Съдебни дела за отговорност

Никога не се знае кога някой ще претърпи злополука. Ако това се случи, вие носите отговорност за нараняванията, настъпили във вашия дом. В случай на такъв инцидент, най-добрият начин да избегнете финансова катастрофа е да имате надеждна застраховка, която да покрие болничните сметки и адвокатските хонорари.

4. Ипотечна застраховка

Ако кандидатствате за ипотечен заем, вашият кредитор вероятно ще изиска от вас да имате застраховка за покриване на разходите в случай на повреда по дома ви. Тогава се налага да предоставите жилищна застраховка, за да покриете обезпечението на кредитора.

5. Вашето домакинство

Застраховката на жилището защитава не само вашия дом, но и неговото съдържание – вещите и обзавеждането. Наличието на подходяща застраховка ви дава сигурност да притежавате ценни предмети без притеснение.

Видове застрахователни покрития при застраховка на жилище

1. Жилищно покритие

Ако вашият дом и прикрепени към него конструкции, като например гараж, са повредени от покрит риск, застраховката подпомага плащането на ремонта. Размерът на финансовото покритие обикновено се изчислява от квадратурата на дома и това колко би струвало неговото възстановяване. Тази сума не е непременно пазарната стойност на вашия имот.

2. Покритие на други структури

Покритието на другите структури в дома ви помага за плащането на ремонти или подмяна на самостоятелни структури във вашия имот, ако те са частично повредени или напълно унищожени. Примери за такива структури са ограда и навес.

3. Покритие на лично имущество

Покритието на лично имущество ще ви осигури средства за подмяна на определени вещи, като мебели и електроника, които са откраднати или повредени от покрит риск.

4. Покритие на лична отговорност

Ако вие или член на вашето семейство станете отговорни за случайно повреждане на чужда собственост, покритието на отговорността ще спомогне за плащането на свързаните разходи за ремонт и правни такси. А aко ваш посетител случайно се нарани в дома ви, медицинската защита на гостите би помогнала при плащането на последващите медицински разходи.

5. Покритие на разходи за живот

Ако не можете да останете в дома си след пожар, земетресение, наводнение или друг покрит риск, застрахователното покритие на собственика на застраховано жилище ще подпомогне плащането на временни разходи за живот, като например престой в хотел.

Източник: pariteni.bg

Подобни статии

Последни статии