Платени публикации

Рекламата чрез платена публикация подобрява представянето на Вашите продукти или услуги, като популяризира и повишава имиджа на Вашия бизнес чрез правилно подбрани подходи.

Условия за публикуване

  • материалите се изпращат поне един работен ден преди желаната дата за публикуване;
  • публикацията се помества в категория по избор;
  • рекламодателят е отговорен за авторските и всички други права върху материалите в предоставената публикация;
  • допускат се до 10 броя снимков материал с минимална резолюция 1200px/inch;
  • допустими външни линкове на статия – 3 броя;
  • препоръчителен обем на текста 350 – 900 думи;
  • статията се позиционира на началната ни страница за поне 2 дни, след което остава за постоянно в архива ни;
  • всяка статия се публикува и в социалните ни профили по желание;
  • home-design.bg си запазва правото за отказ от публикуване, ако прецени, че материалът би уронил реномето на уебсайта.

Цена за публикуване на ПР статия – 400лв / крайна цена.

Дарая-83 ЕООД
ЕИК: 202223395

home-design.bg
тел: 0885713580
email:контакт

За връзка с нас относно ПР кампания или друг вид реклама, моля попълнете и изпратете формата за запитване или използвайте контактите по-долу.