Общи условия

Home-Design.bg полага всички усилия, за да гарантира точността на информацията в този уебсайт, но ние нямаме претенции, обещания или гаранции относно точността и пълнотата на съдържанието на сайта и изрично се отказваме от отговорност свързана с грешки и пропуски в съдържанието му.

Участник сме в партньорскатa рекламна програма на Google AdSense, предназначена да ни предостави средства, чрез публикуване на реклами от трети страни в сайта ни. Home-Design.bg също може да участва и в други партньорски програми, които към момента не са свързани.

Произволни статии